Let op: Voor inschrijvingen voor de Paul Veenemans Prijs: Vermeld bij de “extra vragen” duidelijk aan welke onderdelen wordt meegedaan, en in welk boottype wordt geroeid (1x of 2-). Bij de 2- de roeipartner vermelden, en bij de veteranen de leeftijdscategorie

Amstelbeker - De Hoop Lustrumwedstrijden

23 september 2018
Inschrijving is gesloten

Inschrijvingen

4 uitgeschreven nummers
38 inschrijvingen